Попередження про змiну гiдрологiчноi ситуацiї

16 – 19 сiчня на рiчках басейну Днiстра очiкується посилення льодоутворювальних процесiв, iнтенсивне утворення шуги, мiсцями встановлення льодоставу, при цьому можливе формування зажорiв льоду з пiдйомом рiвнiв води на 0,2 – 1м над рiвнями 15 сiчня на 08 год. без негативних наслiдкiв.