Структура Плану управління річковим басейном

(Усі посилання в Плані управління стосуються

Водної Рамкової Директиви ЄС 2000/60/ЕС )

 

ПЛАН УПРАВЛІННЯ РІЧКОВИМ БАСЕЙНОМ

 1. Плани управління річковим басейном повинні містити такі елементи:
 2. загальний опис характеристик району  управління річковим басейном, що  вимагається відповідно до статті 5 і додатка іі. Він повинен включати:
  • для поверхневих вод:

—  нанесення на карту розташування та меж поверхневих водних об’єктів;

—  нанесення на карту екорегіонів і типів поверхневих водних об’єктів у межах кожного річкового басейну;

—  визначення початкових (референтних) умов для зазначених типів поверхневих водних об’єктів.

 • для підземних вод:

—  нанесення на карту розташування та меж підземних водних об’єктів.

 1. короткий перелік значних тисків і впливу діяльності людини на стан поверхневих та підземних вод, включаючи:

—  оцінку забруднення з точкового джерела;

—  оцінку забруднення з дифузного джерела, включаючи інформацію про землекористування;

—  оцінку тисків на кількісний стан води, включаючи забори води;

—  аналізи інших впливів діяльності людини на стан води.

 1. Визначення та нанесення на карту охоронних зон, як вимагається статтею 6 та додатком IV.
 2. карту мереж моніторингу, створених відповідно до статті 8 і додатка V, та надання у формі карти результатів моніторингових програм, виконаних відповідно до тих умов для стану:

4.1.  Поверхневих вод (екологічні та хімічні).

4.2.  Підземних вод (хімічні та кількісні).

4.3.  охоронних зон.

 1. Перелік екологічних  цілей,  встановлених  відповідно  до  статті  4  для  поверхневих  вод, підземних вод і охоронних зон, включаючи, зокрема, визначення випадків, де було використано статтю 4(4), (5), (6) і (7), та супутню інформацію, що вимагається тією статтею.
 2. короткий виклад економічного  аналізу використання води, як вимагається  статтею 5  і додатком ііі.
 3. Підсумок програми або програм заходів, прийнятих згідно зі статтею 11, включаючи шляхи досягнення цілей, встановлених відповідно до статті 4.

7.1.  короткий перелік заходів, необхідних для впровадження законодавства ЄС для охорони води.

7.2.  звіт про практичні кроки та заходи, здійснені з метою застосування принципу покриття витрат на використання води відповідно до статті 9.

7.3.  короткий перелік заходів, прийнятих для виконання вимог статті 7.

7.4.  короткий  перелік  заходів щодо  регулювання  забору  й  накопичення  води,  включаючи посилання на реєстри та ідентифікації випадків, коли у відповідності зі статтею 11(3)(e) були зроблені винятки.

7.5.  короткий перелік заходів щодо регулювання прийнятих для точкових джерел скидів та іншої діяльності, що впливає на стан води, відповідно до умов статті 11(3)(g) та 11.3(i).

7.6.  Визначення випадків, де прямі скиди в підземну воду були дозволені відповідно до умов статті 11(3)(j).

7.7.  короткий перелік заходів, прийнятих відповідно до статті 16 щодо пріоритетних речовин.

7.8.  короткий перелік  заходів, прийнятих для  запобігання  або  зменшення впливу випадків аварійного забруднення.

7.9.  короткий перелік заходів, застосованих відповідно до статті 11 (5) для водних об’єктів, на яких досягнення цілей, встановлених відповідно до статті 4, є малоймовірним.

7.10.  деталі додаткових заходів, визначених як необхідні для того, щоб досягнути встановлених екологічних цілей.

7.11.  деталі заходів, здійснених щоб уникнути збільшення забруднення морських вод відповідно до статті 11 (6);

 1. Реєстр будь-яких більш детальних програм та планів управління для району річкового басейну, пов’язаних з окремими суббасейнами, секторами, питаннями або типами води, разом з коротким описом їхнього змісту.
 2. короткий опис  громадської  інформації  і  консультаційних  заходів,  їхніх  результатів  та внесених унаслідок цього змін до плану.
 3. Перелік компетентних органів відповідно до додатка і.
 4. контактні джерела та процедури щодо отримання базової документації та інформації, що згадується у статті 14(1), та, зокрема, деталей заходів із регулювання, прийнятих відповідно до статті 11(3)(g) та 11(3)(i), та фактичних даних моніторингу, зібраних відповідно до статті 8 та додатка V.
 5. Перше оновлення плану управління річковим басейном та всі подальші оновлення повинні також включати:
 6. короткий перелік будь-яких змін або оновлень від часу опублікування попередньої версії плану управління річковим басейном, включаючи короткий перелік оглядів, виконаних відповідно до статті 4(4), (5), (6) та (7).
 7. оцінку успіхів у напрямі досягнення екологічних цілей, включаючи надання результатів моніторингу для періоду попереднього плану у формі карти та пояснення стосовно будь – яких екологічних цілей, які не були досягнуті.
 8. короткий перелік та пояснення стосовно будь-яких заходів, передбачених у ранній версії плану управління річковим басейном, які не були виконані.
 9. короткий перелік будь-яких додаткових проміжних заходів, ужитих відповідно до статті 11(5) від часу опублікування попередньої версії плану управління річковим басейном.