Використання водних ресурсів

За даними звітності за формою №2ТП-водгосп (річна)у 2018 році із природних водних об’єктів забрано свіжої води: у басейні р. Прут-29,556 млн.м3 (у 2017 р.- 29,007 млн.м3), р. Сірет-3,601 млн.м3 (у 2017 р.- 3,690 млн.м3).

 

 

Забрано води із природних водних об’єктів (млн.м3)
 

Всього

в тому числі:
поверхневі підземні
2017 2018 +,- 2017 2018 +,- 2017 2018 +,-
р.Прут
Івано-Франківська

обл.

5,587 5,776 +0,189 4,918 4,943 +0,025 0,669 0,833 +0,164
житл.-ком.госп і побут.обсл. 4,519 4,502 -0,017 4,177 4,236 +0,059 0,342 0,266 -0,076
промисло-

вість

0,200 0,355 +0,155 0,089 0,057 -0,032 0,111 0,298 +0,187
сільське господарство 0,759 0,814 +0,055 0,650 0,647 -0,003 0,109 0,167 +0,058
транспорт 0,102 0,098 -0,004 0,002 0,003 +0,001 0,100 0,095 -0,005
інші галузі 0,007 0,007 0,007 0,007
Чернівецька обл. 23,42 23,78 +0,36 7,612 9,01 +1,398 15,81 14,77 -1,04
житл.-ком.госп і побут.обсл. 5,011 4,040 -0,971 0,013 0,012 -0,001 4,998 4,028 -0,970
промисло-

вість

1,301 1,233 -0,068 0,370 0,293 -0,077 0,931 0,940 +0,009
сільське господарство 16,92 18,30 + 1,38 7,164 8,641 +1,477 9,760 9,660 -0,100
транспорт
інші галузі 0,188 0,207 +0,019 0,065 0,064 -0,001 0,121 0,142 +0,021
р.Сірет
Чернівецька область 3,690 3,601 -0,089 0,228 0,162 -0,534 3,461 3,440 -0,021
житл.-ком.госп і побут.обсл. 0,427 0,431 +0,004 0,138 0,137 -0,001 0,288 0,294 +0,006
промисло-

вість

0,044 0,023 -0,021 0,031 0,015 -0,016 0,013 0,008 -0,005
сільське господарство 3,121 3,046 -0,075 0,059 0,010 -0,049 3,062 3,037 -0,025
транспорт 0,054 0,055 +0,001 0,054 0,055 +0,001
інші галузі 0,044 0,046 +0,002 0,000 0,000 0,000 0,044 0,046 +0,002

 

Басейн р.Прут

Івано-Франківська область

По промисловості обсяги забору свіжої води в  2018 р. збільшилися на 0,155 млн.м3,  по  сільському господарству збільшилися на 0,055 млн.м3, а по  житлово-комунальному господарству і побутовому обслуговуванню та транспорту обсяги забору свіжої води зменшилися відповідно на 0,017 млн.м3  та  0,004 млн.м3

За даними звітності в 2018 р. в області було використано  4,453 млн.м3 води, в т.ч. 0,747 млн.м3 з підземних джерел.

За 2018 р. по Івано-Франківській області в басейні Прута обсяг втрат води при транспортуванні становив 1,066 млн.м3 або 18,46% від загального обсягу забраної води з водних  об’єктів. За минулий 2017 рік обсяг втрат води при транспортуванні становив 0,675 млн.м3 або 12,08% від загального обсягу забраної води з водних об’єктів. Найбільші втрати води при транспортуванні (1,027 млн.м3 або 96,34% від загальних втрат по області в басейні Прута) допустили водокористувачі галузі комунальне господарство.

В 2018 р.  обсяг скиду зворотних вод в поверхневі водні об’єкти області по басейну Прута становив 7,450 млн.м3.

 

 

 

Басейн р.Прут

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні б’єкти,млн.м3
Всього в  тому  числі:
без очистки недостат-

ньо очищених

Нормат. чистих (без очистки) норм.очищ.  на очисних спорудах
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Івано-Фран-ківська  обл. 7,271 7,450 0,003 0,003 0,326 0,136 0,405 0,405 6,538 6,906

      Основними забруднювачами поверхневих водних об’єктів по області в басейні Прута являються такі підприємства, як: Ворохтянська навчально-спортивна база «Заросляк» с-ще Ворохта (0,003 млн.м3 стоків без очистки); МКП «Косівміськводосервіс» м. Косів (0,073 млн.м3 недостатньо очищених стоків); Верховинське ВКП с-ще Верховина (0,022 млн.м3 недостатньо очищених стоків); ЖКП «Техносервіс» с. Пядики Коломийського р-ну (0,015 млн.м3 недостатньо очищених стоків);  КП «Селищне комунальне підприємство» с-ще Ворохта Яремчанської м.р. (0,012 млн.м3 недостатньо очищених стоків);  Гвіздецьке ККП  с-ще Гвіздець Коломийського р-ну (0,008 млн.м3 недостатньо очищених стоків); КП «Сільський водник» с. Турка Коломийського р-ну (0,005 млн.м3 недостатньо очищених стоків).

Чернівецька область

В промисловості забір свіжої води зменшився порівняно із 2017 роком на 0,068 млн.м3, що пов’язано із діяльністю промислових підприємств нерудних матеріалів та харчової промисловості.

Зменшення забору води 0,971 млн.м3 (в т.ч. підземної на 0,970 млн.м3) в житлово-комунальному господарстві пов’язано, в основному, із діяльністю ДКП «Чернівціводоканал» м.Чернівці. В 2018 році проводилась реконструкція насосної станції підземного водозабору для потреб                            м. Чернівці.

Збільшився водозабір для потреб сільського господарства на 1,41 млн.м3, що пов’язано із діяльністю рибоставкових господарств.

Транспортна галузь представлена підприємствами залізничного та комунального транспорту, які використовують воду із комунальних мереж водопостачання.

У 2018 році в басейні р. Прут в межах Чернівецької області використано води 20,13 млн.м3, в т.ч. 12,07 млн.м3-з підземних джерел.

Обсяг втрат води при транспортуванні в басейні Прута за 2018 рік 1,942 млн.м3, що на 0,737 млн.м3 менше,ніж у минулому році, що є результатом діяльності комунальних підприємств і найбільшого з них ДКП «Чернівціводоканал» м. Чернівці.

Скид зворотних вод у поверхневі водні об’єкти  у 2018 році збільшився порівняно із 2017 роком  на 3,24 млн.м3 і становив 24,17 млн.м3.

Басейн

р.Прут

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти, млн.м3
Всього у тому числі:
без очистки недостатньо очищених нормативночистих без очистки нормативно очищених на оч.сп.
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Черніве-

цька

область

20,93 24,17 0,592 0,908 0,607 0,302 5,756 7,390 13,23 14,81

Основними забруднювачами басейну Прута в межах Чернівецької області є стоки комунальних підприємств, в складі яких  у 2018 році було:0,908 млн.м3 – без очистки, 0,302 млн.м3 – недостатньо очищених вод. Найбільше з них – ДКП «Чернівціводоканал» м. Чернівці у 2018 році в поверхневі водні об’єкти скинуло без очистки 0,819 млн.м3 та 0,51 млн.м3 недостатньо очищених вод.

Басейн р. Сірет

Чернівецька область

В промисловості забір свіжої води зменшився порівняно із 2017 роком на 0,021 млн.м3, що пов’язано із діяльністю підприємств будівельної та деревообробної промисловості.

В житлово-комунальній галузі забір води  зменшився на 0,004 млн.м3.

Збільшення водозабору для потреб сільського господарства на 0,075 млн.м3 пов’язано із діяльністю рибоставкових господарств.

Транспортна галузь представлена підприємствами залізничного транспорту – дистанціями водопостачання станцій Глибоко-Буковинська та Сторожинець, якими збільшено забір води на 0,001 млн.м3.

У 2018 році в басейні р. Прут в межах Чернівецької області використано води 3,5 млн.м3, в т.ч. 0,131 млн.м3-з підземних джерел.

Обсяг втрат води при транспортуванні в басейні р.Сірет за 2018 рік 0,102 млн.м3, що на 0,004 млн.м3 менше,ніж у минулому році, що є результатом діяльності комунальних підприємств.

Скид зворотних вод у поверхневі водні об’єкти  у 2018 році зменшився порівняно із 2017 роком  на 0,013 млн.м3 і становив 0,228 млн.м3.

Басейн

р.Сірет

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти, млн.м3
Всього у тому числі:
без очистки недостатньо очищених нормативночистих без очистки нормативно очищених на оч.сп.
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Черніве-

цька

область

0,241 0,228 0,204 0,199 0,028 0,010 0,010 0,019

Основними забруднювачами басейну р. Сірет є стоки комунальних підприємств, в складі яких  у 2018 році було 0,183 млн.м3 – недостатньо очищених вод.

1. Комунальне водокористування

У 2018 році підприємствами житлово-комунальної галузі області  в басейні р. Прут  забрано із природних водних об’єктів 8,542 млн.м3 свіжої води, що на 0,988 млн.м3 менше у порівнянні із 2017 роком, в тому числі із підземних джерел 4,294 млн.м3 (у 2017 р.- 5,4 млн.м3). У басейні р. Сірет із природних водних об’єктів забрано свіжої води у галузі житлово-комунального господарства – 0,431 млн.м3 , в тому числі підземної – 0,294 млн.м3.

Басейн р.Прут

Івано-Франківська область

В 2018 році підприємствами  галузі житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення в Івано-Франківській області в басейні Прута за даними звітності за формою № 2ТП-водгосп (річна) забрано із поверхневих водних  об’єктів і підземних джерел  4,502 млн.м3 проти 4,519 млн.м3 в 2017 р., використано  3,413 млн.м3 води проти 3,833 млн.м3 в 2017 р., в т.ч. з підземних джерел 0,198 млн.м3 проти 0,268 млн.м3 в 2017 року.

Найбільше водокористування здійснювали наступні підприємства: КП «Коломияводоканал» м. Коломия- 2,872 млн.м3 , ТОВ «Буковель»  с. Поляниця Яремчанської м/р – 0,756 млн.м3 води.

Втрати води при транспортуванні становили 1,047 млн.м3 проти 0,649 млн.м3 в 2017 р, основна частка від яких (1,027 млн.м3 проти 0,625 млн.м3 в 2017 р.) припадає на комунальні підприємства. Скид зворотних вод в поверхневі водні об’єкти області в басейні Прута становив  7,022 млн.м3 проти 6,841 млн.м3 в 2017 р., з них 0,139 млн.м3 забруднених (проти 0,314 млн.м3 в 2017 р.) і 6,883 млн.м3 нормативно очищених (проти 6,527 млн.м3 в 2017 р.).

Комунальними підприємствами в 2018 р. було забрано із поверхневих водних  об’єктів і підземних джерел  3,410 млн.м3 проти 3,475 млн.м3 в 2017 р., використано  2,260 млн.м3 води проти 2,711 млн.м3 в 2017 р., в т.ч. з підземних джерел 0,111 млн.м3 проти 0,183 млн.м3 в 2017 р. Втрати комунальних підприємств при транспортуванні води склали 1,027 млн.м3 або 96,34% від загальних втрат по області в басейні Прута (проти 0,625 млн.м3 або 92,59% в 2017 р.). Найбільші втрати води при транспортуванні допустили такі комунальні підприємства, як: МКП «Косівміськводосервіс» м. Косів – 0,032 млн.м3 (64,0%), КП «Коломияводоканал» м. Коломия – 0,941 млн.м3 (32,76%),  Снятинське КП «Водоканал» – 0,31 млн.м3 (22,96%), Заболотівське ККП с-ще Заболотів Снятинського р-ну – 0,003 млн.м3 (21,43%). Скид зворотних вод в поверхневі водні об’єкти області  в басейні Прута становив 6,452 млн.м3 проти 6,285 млн.м3 в 2017 р., з них 0,136 млн.м3 проти 0,143 млн.м3 в 2017 р. забруднених і нормативно очищених 6,316 млн.м3 проти 6,143 млн.м3 в 2017 р.

Чернівецька область

Найбільші водокористувачі цієї галузі у басейні Прута, якими у 2018 році забрано води, млн.м3: ДКП «Чернівціводоканал»-3,534 ; Кіцманське ВУЖКГ-0,217; КП «Новоселицька міська тепломережа»- 0,093.

Скид зворотних вод комунальними підприємствами в басейні Прута в межах області склав 15,83 млн.м3 (у 2017 р. – 14,26 млн.м3), з них забруднених:без очистки-0,875 (2017 р.-0,590 млн.м3) , недостатньо очищених-0,263 млн.м3 (у 2017 р.-0,564 млн.м3); та нормативно очищених 14,69 млн.м3 (у 2017 р.-13,11 млн.м3).

Комунальними підприємствами використано свіжої води 1,792 млн.м3 (у 2017 р.- 2,106 млн.м3), в тому числі реалізовано населенню 1,522 млн.м3 (у 2017 р.-1,633 млн.м3). Різниця пояснюється реконструкцією насосної станції підземного водозабору в с. Біла Кіцманського району для потреб м. Чернівці. 

Втрати при транспортуванні води комунальними підприємствами у 2018 році склали 1,941 млн.м3 (39%)проти 2,679 млн.м3 у 2017 році (53,5%). Найбільші втрати порівняно із 2017 роком допустили  підприємства ДКП «Чернівціводоканал» – 1,797 млн.м3 проти 2,516 млн.м3, Кіцманське ВУЖКГ -0,106 млн.м3 проти 0,122 млн.м3.

Басейн р.Сірет

Чернівецька область

Найбільші водокористувачі цієї галузі у басейні р.Сірет, якими у 2018 році забрано води, млн.м3: Сторожинецьке ВУЖКГ-0,270 та Глибоцьке ВУЖКГ-0,136. 

Скид зворотних вод комунальними підприємствами в басейні р.Сірет склав 0,184 млн.м3 (у 2017 р. – 0,186 млн.м3), з них забруднених:недостатньо очищених-0,183 млн.м3 (у 2017 р.-0,185 млн.м3) та нормативно очищених 0,001 млн.м3 (у 2017 р.-0,001 млн.м3).

Комунальними підприємствами використано свіжої води 0,329 млн.м3 (у 2017 р.- 0,330 млн.м3), в тому числі реалізовано населенню 0,301 млн.м3 (у 2017 р.-0,301 млн.м3).  

Втрати при транспортуванні води комунальними підприємствами у 2018 році склали 0,100 млн.м3 (23,2%)проти 0,096 млн.м3 у 2017 році (22,5%). Найбільші втрати роком допустили  підприємства Сторожинецьке ВУЖКГ – 0,067 млн.м3 та Глибоцьке ВУЖКГ -0,031 млн.м3 (у 2017 р. 0,067 млн.м3 та 0,027 млн.м3 відповідно).

2. Промислове водокористування

Басейн р. Прут

У басейні р. Прут промисловими підприємствами у 2018 році забрано із природних водних об’єктів 1,588 млн. м3 свіжої води (у 2017 р.-1,501 млн.м3), в т.ч. із поверхневих водних об’єктів -0,350 млн.м3 (у 2017 р.-0,459 млн.м3), із підземних-1,238 млн.м3 (у 2017 р.- 1,042 млн.м3); використано свіжої води -0,958 млн.м3 (у 2017 р.-0,851 млн.м3), в т.ч. підземної-0,599 млн.м3 (у 2017 р.-0,420 млн.м3).

Івано-Франківська область

Промисловими підприємствами в 2018 р. було забрано із поверхневих водних  об’єктів і підземних джерел 0,355 млн.м3 проти 0,200 млн.м3  в   2017 р., використано 0,391 млн.м3 води проти 0,222 млн.м3 в 2017 р., в т.ч. 0,298 млн.м3 з підземних джерел проти 0,111 млн.м3 в  2017 року.

На зміну обсягів забору свіжої води по промисловості вплинуло, головним чином, збільшення використання води підприємствами харчової промисловості (на 0,16 млн.м3), а також зменшення використання води підприємствами лісової деревообробної і целюлозно-паперової  галузі (на 0,006 млн.м3). Збільшення використання води харчовою промисловістю відбулося внаслідок збільшення виробничої потужності на ДП «Укрспирт» Залучанське МПД Снятинський р-н (із 0,072 млн.мв 2017 р. до 0,271 млн.м3 в 2018 р.), яке в 2017 р. працювало лише протягом 3-х місяців,  а в 2018 р. цілий рік, а також зменшення використання води внаслідок  припинення в 2018 р. виробничої діяльності ДП «Укрспирт» Підгайчиківське МПД Коломийський р-н, яке в 2017 р. використало 0,039 млн.м3.

Найбільше водокористування здійснювали наступні підприємства: ДП «Укрспирт» Залучанське МПД Снятинський р-н – 0,272 млн.м3; ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» м. Надвірна – 0,031 млн.м3; ТОВ «Леоні Ваеріні Системс УА  Гмбх» м. Коломия – 0,016 млн.м3; ПП «Дажбог»    с. Торговиця Городенківського р-ну – 0,010 млн.м3; ПП «Коломийський хлібокомбінат» м. Коломия – 0,009 млн.м3; ПП Томаш Т.В. с. Хутір-Бідилів Снятинського р-ну – 0,009 млн.м3.

Втрати при транспортуванні води промисловими підприємствами не були допущені.

Скид зворотних вод в поверхневі водні об’єкти області  в басейні Прута становив 0,034 млн.м3, з них 0,016 млн.м3 нормативно чистих без очистки і 0,019 млн.м3 нормативно очищених. Відповідно в 2017 р. скид зворотних вод промисловими підприємствами в поверхневі водні об’єкти області  в басейні Прута становив 0,039 млн.м3, з них 0,015 млн.м3 забруднених, 0,016 млн.м3 нормативно чистих без очистки і 0,008 млн.м3 нормативно очищених.

Чернівецька область

У басейні р. Прут в межах Чернівецької області найбільші водозабори у 2018 р. здійснювали промислові підприємства добування та переробки нерудних матеріалів:Гравійно-піщаний кар’єр  (смт.Неполоківці)- 0,211 млн.м3 (у 2017 р.-0,284 млн.м3), ТОВ ККНК «Технобуд»-0,047 млн. м3 (у 2017 р.-0.049 млн.м3),  Мамалигівський гіпсовий завод (с. Мамалига Новоселицького р-ну)- 0,759 млн.м3 (у 2017 р.-0,744 млн.м3);підприємства харчової промисловості: Чернівецький олійно-жировий комбінат (м.Чернівці)-0,069 млн.м3 (у 2017 р.-0,080 млн.м3), ТОВ «Букофрут»-0,023 млн.м3, Неполоківський комбінат хлібопродуктів -0,018 млн.м3 (0,013 млн.м3).  

Втрати при транспортуванні води промисловими підприємствами відсутні.

Скид зворотних вод в поверхневі водні об’єкти басейну р. Прут у 2018 році становив 0,877 млн.м3 (у 2017 р.-0,841 млн.м3), з них забруднених (недостатньо очищених)-0,049 млн.м3 (у  2017 р.- 0,023 млн.м3), нормативно очищених на очисних спорудах -0,070 млн.м3 (у 2017 р.- 0,074 млн.м3).

Басейн р.Сірет

Чернівецька область

У басейні р.Сірет найбільші водозабори здійснюють підприємства деревообробної (ТОВ Буковинська фабрика , ГКД «Ламель» смт.Красноїльськ Сторожинецького р-ну – по 0,013 млн.м3 у 2017-2018 роках) та будівельної галузі (ТОВ «Роднічок –БУД» смт. Берегомет Вижницького району- 0,006 млн. м3 у 2018 р. та 0,026 млн. м3 у 2017 р.). Підприємствами харчової галузі у 2017-2018 роках забрано свіжої води по 0,003 млн.м3.

Втрати при транспортуванні води промисловими підприємствами відсутні.

Скид нормативно-очищених зворотних вод здійснює у басейн р.Сірет підприємство харчової галузі СВП ЗАТ «Буковинапродукт» с.Кам’яна Сторожинецького району (по 0,002 млн.м3 у 2017-2018 роках).  

3. Водокористування у сільському господарстві

У басейні Прута сільськогосподарськими підприємствами області у 2018 році було забрано 19,114 млн.м3 свіжої води (у 2017 році-17,679 млн.м3). в т.ч. з підземних джерел-9,827 млн.м3 (у 2017 році-9,869 млн.м3).

Івано-Франківська область

Сільськогосподарськими підприємствами в 2018 р. було забрано із поверхневих водних  об’єктів і підземних джерел 0,814 млн.м3 проти 0,759 млн.м3 в 2017 р., використано 0,558 млн.м3 води проти 0,500 млн.м3 в 2017 р., в т.ч. 0,168 млн.м3 з підземних джерел проти 0,109 млн.м3 в  2017 р.

На зміну обсягів забору свіжої води по сільському господарству вплинуло, в основному, збільшення забору води такими підприємствами, як: ТОВ ВК фірма «Варто» м. Снятин (із 0,017 млн.м3 в 2017 р. до 0,068 млн.м3 в 2018 р.) та ПП «Степан Мельничук» с. Турка Коломийський р-н (із 0,026 млн.м3 в 2017 р. до 0,035  млн.м3 в 2018 р.), які в 2018 р. збільшили виробничу потужність.

Найбільше водокористування здійснювали наступні підприємства галузі сільське господарство: ТОВ ВК фірма «Варто» м. Снятин – 0,068 млн.м3; ТОВ «Птахофабрика «Снятинська Нова» м. Снятин – 0,048 млн.м3; ТОВ «Покуття-Фрукт» с. Стецева Снятинського р-ну – 0,390 млн.м3; ПП «Степан Мельничук» с. Турка Коломийського р-ну – 0,015 млн.м3; ТОВ АПФ «Родник Плюс» с. Будилів Снятинського р-ну – 0,022 млн.м3.

Втрати при транспортуванні води підприємствами сільського господарства не були допущені.

Скид зворотних вод в поверхневі водні об’єкти області  в басейні Прута сільськогосподарськими підприємствами в 2018 р., як і в попередньому році, становив 0,390 млн.м3 – всі нормативно чисті без очистки.

 

Чернівецька область

Підприємствами сільськогосподарської галузі у 2018 році забрано із природних водних об’єктів 18,3 млн.м3 свіжої води ( у 2017 р.- 16,92 млн.м3), у т.ч. із підземних джерел – 9,66 млн.м3 (у 2017 р.-9,76 млн.м3).

Для потреб інших виробників сільськогосподарської продукції забрано 9,66 млн.м3 води із підземних джерел (у 2017 р.- 9,76 млн.м3. Це ,в першу чергу, стосується тваринництва та птахівництва. Найбільшими водоспоживачами, якими у 2018 році забрано свіжої води: в тваринницькій галузі є СТзОВ «Котелеве» с. Котелеве Новоселицького району 0,069 млн.м3 та СТзОВ «Колосок-2» с.Цурень Герцаївського району-0,035 млн.м3 ; у птахівництві:ТОВ «УПГ-Інвест» с.Витилівка Кіцманського району – 0,056 млн.м3 , ТОВ «УПГ-Малинівка» м.Новоселиця -0,026 млн.м3 та СТОВ «Тарасовецька птахофабрика» с.тарасівці Новоселицького району-0,034 млн.м3.   

Втрати при транспортуванні води підприємствами сільського господарства не були допущені.

Скид нормативно-очищених стічних вод в поверхневі водні об’єкти басейну р. Прут у кількості 0,025 млн.м3 здійснило СТОВ «Тарасовецька птахофабрика».

Басейн р.Сірет 

Чернівецька область

В басейні р. Сірет на потреби сільського господарства забрано із природних водних об’єктів 3,046 млн.м3 свіжої води (у 2017 р.-3,121 млн.м3), в т.ч. із підземних джерел – 3,037 млн.м3 (у 2017 р.-3,062 млн.м3).

В басейні р.Сірет розвинуте рибництво, в т.ч. форелеві господарства, тваринництво та птахівництво.

На потреби рибного господарства у 2018 р. забрано свіжої води- 0,010 млн.м3 (у 2017 р.-0,059 млн.м3), на потреби тваринництва-0,024 млн.м3, птахівництва -0,006 млн.м3).

Втрат води при транспортуванні та скидів у поверхневі водні об’єкти басейну р. Сірет у 2018 р. не відбувалось.  

4. Водокористування на транспорті

Басейн р.Прут

Транспортними підприємствами в 2018 р. було забрано із поверхневих водних  об’єктів і підземних джерел  0,106 млн.м3 проти 0,109 млн.м3 в  2017 р., в т.ч. з підземних джерел 0,083 млн.м3 проти 0,080 млн.м3 в 2017 р.

Івано-Франківська область

Транспортними підприємствами в 2018 р. було забрано із поверхневих водних  об’єктів і підземних джерел  0,098 млн.м3 проти 0,102 млн.м3 в  2017 р., використано  0,081 млн.м3 води проти 0,083 млн.м3 в 2017 р., в т.ч. з підземних джерел 0,075 млн.м3 проти 0,073 млн.м3 в 2017 р. Втрати при транспортуванні води склали 0,019 млн.м3 або 1,78% від загальних втрат по області в басейні Прута проти 0,026 млн.м3 або 3,85% в попередньому році.

Найбільше водокористування по даній галузі здійснювали наступні підприємства: ПАТ «Укрзалізниця» державна станція Коломия – 0,043 млн.м3; ПАТ «Укрзалізниця» державна станція Коршів – 0,008 млн.м3; відокремлене підприємство «Моторвагонне депо Коломия» – 0,006 млн.м3.

Скид зворотних вод в поверхневі водні об’єкти області  в басейні Прута транспортними підприємствами в 2018 р. становив 0,004 млн.м3 – всі  нормативно очищені на очисних спорудах. Відповідно у 2017 р. 0,002 млн.м3 стоків і всі  також нормативно очищені на очисних спорудах.

Чернівецька область

Транспортна галузь представлена двома підприємствами залізничного транспорту, які здійснювали водозабір із підземних джерел у басейні р. Прут: Івано-Франківськими дистанціями водопостачання с. Новоселиця та ст. Мамалига, Об’єм забору води цими підприємствами у  2018 році склав 0,007 млн.м3 (у 2017 р.-0,008 млн.м3). Цей об’єм використано на госппитні та виробничі потреби. Втрат при транспортуванні та скидів в поверхневі водні об’єкти  підприємства не здійснювали. 

Басейн р.Сірет

Чернівецька область

У басейні р. Сірет водокористування здійснювали два підприємства залізничного транспорту: Івано-Франківські дистанції водопостачання ст. Глубоко-Буковинська та ст. Сторожинець, якими було забрано у 2018 році 0,058 млн.м3( у 2017 р.-0,057 млн.м3)води із підземних джерел. Івано-Франківською дистанцією водопостачання ст. Глибоко-Буковинська у поверхневі водні об’єкти скинуто 0,010 млн.м3  нормативно – очищених вод. Втрати при транспортуванні води цим підприємством склали 0,002 млн.м3

5. Інші види водокористування

Басейн р.Прут

Підприємствами інших галузей у басейні р.Прут у 2018 році було забрано із природних водних джерел свіжої води 0,214 млн.м3.

Івано-Франківська область

Підприємствами інших галузей (лісового господарства, зв’язку, будівництва, торгівлі і громадського харчування, матеріально-технічного постачання) в 2018 р. було забрано із поверхневих водних об’єктів і підземних джерел  0,007 млн.м3, використано  0,011 млн.м3 води, в т.ч. 0,008 млн.м3 з підземних джерел. Втрати при транспортуванні води не були допущені.

Найбільше водокористування здійснювали наступні підприємства даних галузей: ПП «В.І.В.» Ресторан  «Гуцульщина» м. Яремче – 0,005 млн.м3;  ПАТ «Концерн Галнафтогаз» АЗС № 41 с. Татарів Яремчанської м.р. – 0,002 млн.м3.

Скид зворотних вод в поверхневі водні об’єкти області  в басейні Прута в 2018 р. підприємствами даних галузей не здійснювався.

Чернівецька область

У 2018 році в басейні р.Прут підприємствами інших галузей (охорони здоров’я, соціального забезпечення, охорони громадського порядку) у 2018 році забрано із природних водних об’єктів 0,207 млн.м3 води. Втрат при транспортуванні води не було допущено. Скид зворотних вод в поверхневі водні об’єкти склав 0,048 млн.м3.

Басейн р.Сірет

У 2018 році в басейні р.Сірет підприємствами інших галузей (охорони здоров’я, соціального забезпечення, охорони громадського порядку) у 2018 році забрано із природних водних об’єктів 0,101 млн.м3 води. Втрат при транспортуванні води не було допущено. Скид зворотних вод в поверхневі водні об’єкти склав 0,022 млн.м3.

6. Прогноз потреб у воді основних галузей економіки

Басейн р.Прут

Івано-Франківська область

  Поверхневі водні ресурси, що формуються в межах області по басейну Прута  в середній по водності рік складають 1655,64 млн.м3, в рік 75% забезпеченості –1207,83 млн.м3 і в рік 95% забезпеченості – 974,71 млн.м3 Сумарні водні запаси (з водами сусідніх областей) складають відповідно 2093,99млн. м3, 1523,19 млн. м3, 1000,64 млн. м3.

Прогнозні запаси підземних вод складають 39,6 млн.м3 /рік, затверджені експлуатаційні запаси  – 6,9 млн.м3 /рік.

В 2018 році  в басейні Прута в межах Івано-Франківської області забрано 5,776 млн. м3 води, з них  поверхневих –4,943 млн.м3, підземних – 0,833 млн.м3. В 1990 по басейну р. Прут було забрано 44,76 млн.м3  води ( 19,15 млн.м3 поверхневої та 25,61 млн.м3 підземної), що пояснюється спадом промислового і сільськогосподарського виробництва в останні роки.

Обсяг річного ліміту забору води, встановлений в дозволах на спеціальне водокористування, в цілому по басейну Прута в Івано-Франківській області  складає 11,40 млн.м3 при фактичному заборі 5,776 млн.м3.

Дозволи на спеціальне водокористування розробляються і затверджуються на максимум виробництва на довготривалий період і тому встановлені в дозволах ліміти в більшості випадків значно більші, ніж необхідні для  цьогорічного виробництва.

Розрахункове водоспоживання області може бути забезпечене за рахунок місцевих водних ресурсів, для чого мають бути проведені заходи із збереження та відновлення наявних водних ресурсів.

 Чернівецька область

 Сумарні ресурси поверхневого стоку р. Прут у середньоводний рік складають 2800,6 млн.м3, у маловодний – 1415,8 млн.м3.

Прогнозні ресурси підземних вод питної якості складають 120,5 млн.м3, а рівень затверджених становить 58,7 млн.м3.

Основними водоємкими галузями залишатимуться сільське та комунальне господарство. В комунальному господарстві цей показник становитиме 60,07 млн.м3, тобто водоспоживання зросте майже в 2,5 рази (фактичний забір води у 2018 році становив 23,67 млн.м3).

Велику перспективу в басейні Прута в межах Чернівецької області має також розвиток підприємств харчової промисловості та машинобудування (виробництво нафтогазопереробного устаткування). За сприятливих умов зросте забір води підприємствами харчової промисловості з 0,152 млн.м3 до 2,014 млн.м3 та машинобудування з 0,023 млн.м3 до 0,129 млн.м3.

Басейн р. Сірет

Сумарні ресурси поверхневого стоку р. Сірет у середньоводний рік складають 543,5 млн.м3, у маловодний – 246,8 млн.м3.

В промисловості за сприятливих економічних умов показник водоспоживання зросте з 0,023 млн.м3 до 0,076 млн.м3, за рахунок підприємств видобувної, харчової та деревообробної промисловості. Водоспоживання підприємствами житлово-комунального господарства зросте з 0,431 млн.м3 до 1,190 млн.м3.