Інформаційні ресурси по проблемі зміни клімату

Без имени-2

Сайти міжурядових організацій та офіційних органів

www.unfccc.int – Секретаріат Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу. Архів документів і рішень Конвенції, новини, дані про викиди парникових газів, офіційні державні доповіді.

www.menr.gov.ua – Сторінка Міністерства екології та природних ресурсів  України, де відображається діяльність щодо впровадження Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу.

www.neia.gov.ua – Веб-сайт Національної агенції екологічних інвестицій України.

www.wmo.ch – Всесвітня метеорологічна організація. Широкий спектр матеріалів і даних про зміни клімату, новини, прогнози, посилання на останні публікації.

www.ipcc.ch – IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change. Офіційні доповіді, питання ідентифікації змін клімату та їх причини, прогнози, оцінка впливу на навколишнє середовище.

www.unep.ch – Програма ООН по навколишньому середовищу (UNEP). Освітні матеріали по зміні клімату та про вплив на екосистеми. Бібліотека публікацій.

www.who.int – Всесвітня Організація Охорони здоров’я (ВООЗ). Освітньо-інформаційні матеріали про глобальні зміни клімату та про їх вплив на здоров’я людини.

www.iea.org – Міжнародне енергетичне агентство. Інформація з питань ефективного використання енергії, поновлюваної енергетики та ін.

www.lib.noaa.gov – Бібліотека Агентства США по дослідженню атмосфери й океану, широкий спектр матеріалів і даних про зміни клімату.

www.wri.org/climate – World Resource Institute (Інститут світових ресурсів). Інформація із проблеми зміни клімату й шляхів її рішення, аналітичні й довідкові матеріали.

www.sternreview.org.uk – британський сайт по економіці проблеми зміни клімату. Доповідь наукової групи під керівництвом Ніколаса Стерна, 2006 р.

www.metoffice.gov.uk/research/hadleycentre/models/modeldata.html – сайт Метеорологічної служби Великобританії та міжнародного Центру кліматичних прогнозів ім. Гадлея з картами прогнозу зміни клімату

www.britishcouncil.org/ru/russia.htm – сайт Британської Ради російською мовою, освітні та інформаційні матеріали, у тому числі по проблемі зміни клімату

Сайти неурядових організацій

www.panda.org/climate – Всесвітній фонд дикої природи – WWF International, кліматична програма. Інформація про кліматичні події, вплив змін клімату на екосистеми, програми WWF «Нова енергетика – нове життя» (PowerSwitch!).

www.wwf.ru – Всесвітній фонд дикої природи – WWF Росії. Інформація із широкого спектра проблем охорони природи, у тому числі й про кліматичні події, вплив змін клімату на екосистеми. Бібліотека публікацій, зокрема й по проблемі зміни клімату

www.oxfam.org – сайт міжнародної організації Oxfam International, проекти по боротьбі з бідністю та рішенню гострих соціальних проблем, новини, публікації по широкому спектру соціальних й екологічних питань, включаючи зміну клімату.

www.greenpeace.org/russia/ru/ – сайт екологічної організації Greenpeace Росія. Широкий спектр гострих екологічних проблем, включаючи зміну клімату й енергозбереження.

http://greenpack.rec.org/ru – інтерактивна «Зелена книга», навчальний матеріал для школярів і вчителів з наочним викладом суті проблеми зміни клімату й шляхів її рішення, методичні матеріали по проведенню уроків.

www.rusrec.ru – Російський регіональний екологічний центр. Новини й аналітичні матеріали. Економіка навколишнього середовища. Проблеми зміни клімату й Киотский протокол.

www.infoclimate.org – веб-ресурс об’єднання неурядових громадських організацій країн Східної Європи Кавказу та Центральної Азії – ВЕКЦА, що занепокоєні проблемою зміни клімату. Тут можна ознайомитися з науковою інформацією, політичними та громадськими процесами, що стосуються проблеми зміни клімату та протікають в світі та регіоні.

Спеціальні кліматичні дискусійні та інформаційні сайти

www.realclimate.org – провідний світовий сайт для наукових дискусій по проблемі зміни клімату (підтримується вченими Годдардовского інституту NASA, США). Новини, обговорення будь-яких дискусійних питань, крім політичних. Питання й відповіді.

www.climatechange.ru – освітньо-інформаційний сайт по проблемі зміни клімату російською мовою.

www.pointcarbon.com – фактична інформація та аналітичні матеріали по поточному стану світового вуглецевого ринку. Стрічка новин, бібліотека публікацій.

www.poteplenie.ru – дискусійний сайт про глобальну зміну клімату на Землі та про парниковий ефект: новини та коментарі.

www.pewclimate.org – Pew Center on Global Climate Change об’єднує бізнесменів, політиків і вчених, стурбованих проблемою зміни клімату. Матеріали по кліматичній політиці, новини, публікації.

www.nature.com/climate – сайт журналу “Nature”, вільний доступ до нарисів і статей по проблемі зміни клімату.

http://blogs.nature.com/climatefeedback/ – сайт журналу «Nature» для обміну думками по проблемі зміни клімату, жива неформальна дискусія.

http://en.cop15.dk – сайт 15-тої Конференції Сторін РК ООН ЗК в Копенгагені, Данія, грудень 2009 р.

КліматІнфо – спільнота екологічних лідерів і унікальне джерело україномовної інформації про зміни клімату. На сайті щодня публікується декілька оригінальних та перекладених статей про новітні дослідження в галузі зміни клімату, винаходи, економічні тенденції та екологічний стиль життя. Також зявляються анонси тематичних подій і можливості для співпраці.

Веб-ресурси з адаптації до зміни клімату

Портали:

http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm – Портал знань зі зміни клімату в.2.0 (Світовий банк).

http://cip.csag.uct.ac.za/webclient2/app/ – Інформаційний портал з клімату (Університет Кейптауну).

http://arcserver4.iagt.org/climate1stop/ – Клімат 1 –Стоп (Університет Суссексу).

http://www.climatechange.ca.gov/adaptation/ – Портал зі зміни клімату Каліфорнії.

http://index.gain.org/ – Індекс глобальної адаптації (Університет Нотр-Даму).

Платформи:

http://weadapt.org/ – WeADAPT.

http://mediation-project.eu/ – MEDIATION (Методологія для ефективних рішень з впливів та адаптації).

http://climate-adapt.eea.europa.eu/ – Climate-ADAPT.

http://www.adaptationlearning.net/ – Навчальний механізм з адаптації.

http://www.cakex.org/ – Обмін знань з адаптації до зміни клімату (CAKE).

http://www.ceps.eu/content/european-climate-platform – Європейська кліматична платформа (EPC)

http://moland.jrc.ec.europa.eu/lump/lump.htm – Платформа з моделювання землекористування (LUMP).

Інструментарій:

http://www.weap21.org/ – Оцінка та планування водних ресурсів (WEAP).

http://www.cakex.org/tools/climate-adaptation-tool-cat – Інструмент з адаптації до зміни клімату.

http://weadapt.org/knowledge-base/adaptation-decision-making/pact – Інструментарій PACT.

http://www.iisd.org/cristaltool/ – Інструмент виявлення ризиків Cristal.

http://www.ukcip.org.uk/wizard/future-climate-vulnerability/bacliat/ – Інструмент оцінки кліматичних впливів у в бізнес секторі (BAICLIAT).

http://www.syke.fi/projects/caravan – Регіональна оцінка вразливості і здатності до адаптації для країн Північної Європи (CARAVAN ).

http://www.fao.org/nr/water/aquacrop.html – Aquacrop (FAO, 2013).

http://unfccc.int/adaptation/nairobi_work_programme/knowledge_resources_and_publications/items/5457.php – COMPENDIUM (UNFCCC, 2009).

Набори інструментарію:

http://www.uncclearn.org/fao_online_training_package_climate_smart_agricult – Онлайн пакет з кліматично -раціонального сільського господарства FAO.

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/low_emission_climateresilientdevelopment/… – Інструментарій для розробки ініціатив з адаптації до зміни клімату Initiatives (UNDP, 2010).

http://static.weadapt.org/knowledge-base/files/742/4e414e92bc46bd2.1-report-on-existing-methods-final.pdf – Оцінка та аналіз вразливості, огляд рішень з адаптації (Weadapt).

http://www.fao.org/climatechange/67624/en/ – Громадська участь в адаптації до зміни клімату, CARE (Міжнарожний Інститут Довкілля та Розвитку, UK 2010).

http://www.camelclimatechange.org/ – Електронна освіта з адаптації до зміни клімату (CAMEL).

http://reliefweb.int/report/world/toward-resilience-guide-disaster-risk-reduction-and-climate-change-adaptation – Зниження ризиків стихійних лих та зміни клімату (HFA).