Перспективна діяльність

Європейський підхід

до управління та планування водних ресурсів

 

Водна ДирективаРамкова Водна Директива ЄС № 2000/60/ЄС від 23 жовтня 2000року, що встановлює основи для діяльності Суспільства в галузі водної політики, передбачає розробку Планів управління річковими басейнами. Плани є важливим елементом управління річковими басейнами в країнах Європейського Союфзу.

План включає 13 розділів в яких ретельно аналізуються різноманітні аспекти, в тому числі, загальний опис характеристик району річкового басейну, антропогенні впливи на стан поверхневих та підземних вод, місце розташування територій, що охороняються, існуючі системи моніторингу, екологічні цільові показники, короткий економічний аналіз водокористування, Програма заходів, тощо.

Одним з найважливіших розділів, який допомагає визначити проблеми річкового басейну і розробити заходи, що необхідні для вирішення цих проблем, є оцінка антропогенного впливу на водні об’єкти і річкову систему.

Оцінка починається з перелічення різних видів антропогенної діяльності, включаючи землекористування в басейні. Разом із бережи_землюконкретною вказівкою районів землекористування, повинна приводитися основа для кількісного описання заходів/рушійних сил і навантажень на район/водний об’єкт річкового басейну.   

Перший з них відноситься до кількісного використання поверхневих вод та гідроморфологічним змінам, пов’язаним з водокористуванням. Ці аспекти антропогенної діяльності здійснюють величезний вплив на гідрологічний режим та екологію. Далі розглядаються підземні води і забір підземних вод для використання. Об’єм забруднюючих речовин, що скидаються у водну систему в результаті антропогенної діяльності також мають велике значення. При цьому розглядаються і основні джерела, і типи забруднюючих речовин.


ekologiya-300x206До числа деяких основних навантажень на річковий басейн, що виникають в результаті антропогенної діяльності (рушійні сили), можна віднести:

  • Навантаження в результаті урбанізації – потреба в прісній воді та розміщення ТБО, стічні води і поверхневий стік;
  • Перекачування води в басейні та з басейну;
  • Промисловість – потреба у прісній воді, очистка стічних вод і розміщення відходів;
  • Вугільна промисловість;
  • Сільськогосподарська діяльність;
  • Риборозведення;
  • Інші види діяльності, включаючи транспорт, судноплавство, магістральні трубопроводи, рекреаційне використання води та завдання управління водними ресурсами.

03224d1fcb0108937e9b07deb18cf473_XLВ рамках оцінки також необхідно підготувати перелік водних об’єктів, які найбільше піддаються антропогенному впливу, і відзначити основні проблеми, що виникають при управлінні водними ресурсами та виявляються в результаті аналізу.

Реалізація викладеного підходу потребує наявності великого об’єму даних та інформації, які повинні бути доступні для виконання такого виду роботи.