Плата за оренду

Плата за надані у користування на умовах оренди водні об’єкти розраховується відповідно до наказу Мінприроди від 28.05.2013  № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в орендуводні об’єкти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 за № 986/23518.

Відповідно до пункту 6 зазначеної методики орендодавець за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації, на який індексується середньозважена величина орендної плати по Україні, станом на 01 січня поточного року, яка є складовою розрахунку розміру орендної плати за надані в оренду водні об’єкти.

 

Фіксована, середньозважена величина орендної плати по Україні за надані в оренду водні об’єкти з урахуванням коефіцієнта індексації (Фп)

Рік Індекс споживчих цін за попередній рік

за даними Держстату

Коефіцієнт індексації Фіксована, середньозважена величина орендної плати по Україні на відповідний рік

з урахуванням коефіцієнта індексації, у грн. за 1 гектар

За рік Кумулятивний*
2013 100,0
2014 100,5 (110) 1,000 1,000 100,0
2015 124,9 1,149 1,149 114,9
2016 143,3 1,333 1,532 153,2
2017 112,4 1,024 1,569 156,9
2018 113,7 1,037 1,627 162,7
2019 109,8 (110) 1,00 1,627 162,7
2020 109,8(110) 1,00 1,627 162,7
2021 109,8(110) 1,00 1,627 162,7

* застосовується кумулятивно з 01.01.2014

Відповідно до змін внесених до наказу Міністерства фінансів Українивід 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (із змінами) код бюджетної класифікації «22120000» виключено, а код бюджетної класифікації «22130000» викладено в редакції «Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами».* застосовується кумулятивно з 01.01.2014