Відбір проб води в пунктах спостереження

18 січня 2023 року відповідно до плану-графіку виконання програми державного моніторингу вод фахівцями басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів БУВР Пруту та Сірету відібрано проби води в пунктах спостереження, в яких спостерігається антропогенний вплив на стан водного об’єкту, а саме:
• м. Сторожинець, р. Сірет,
• с. Сучевени, р. Малий Сірет,
• с. Петричанка, р. Сірет,
• смт. Глибока, р. Дерелуй,
• с. Остриця, р. Дерелуй
Проби води передані в лабораторію моніторингу вод Західного регіону для визначення вмісту пріоритетних забруднюючих речовин (пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук) та металів. Надалі результати вимірювань будуть оприлюднені на сайті Державного агентства водних ресурсів України в програмній системі «Моніторингу та екологічної оцінки водних ресурсів України».