Відбувся черговий відбір проб води

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод», наказу Державного агентства водних ресурсів України від 10.01.2020р.  №21 « Про впровадження Порядку здійснення державного моніторингу вод » 5 лютого 2020 року працівниками лабораторії моніторингу вод та ґрунтів БУВР Пруту та Сірету відібрано проби в пунктах спостереження, відбір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення та масивів поверхневих вод на транскордонних ділянках, визначених відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Румунії про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах  (м.Сучава, 12.12.2019р.) та щорічної Програми спільного відбору проб води.

Згідно з Переліком забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06.02.2017 № 45 з врахуванням вимог нормативних документів (ДСТУ ISO 6468-2002, ДСТУ ISO 10301:2004, ДСТУ ISO 5667-1:2009, ДСТУ ISO 5667-2:2009, ДСТУ ISO 5667-6:2009) проби води  були передані 06.02. 2020р.в лабораторію моніторингу вод та ґрунтів Дністровського БУВР для визначення вмісту пріоритетних забруднюючих речовин (пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук)  та металів.

Всі результати вимірювань оприлюднюються в програмній системі «Моніторингу та екологічної  оцінки  водних ресурсів України»  на сайті  Держводагентства.