Новодністровське РУВР

DSC04802

НОВОДНІСТРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ

УПРАВЛІННЯ ВОНИХ РЕСУРСІВ

60236,  Чернівецька область,   м. Новодністровськ

тел./факс: (241) 3-20-90, 3-20-96

e-mail: dnruvr1@gmail.com

Історія

Наказом Міністерства меліорації і водного господарства УРСТ за № 668 від 17.12.1980 р. «О создании управлений эксплуатации водохранилищ совместного пользования в системе Минводхоза УССР» було створене Управління експлуатації Дністровського комплексного гідровузла.

22.12.1988 р. Наказом Мінводгоспу № 164 Управління експлуатації Дністровського комплексного гідровузла було перейменовано в Дністровське басейнове водогосподарське об’єднання.

Наказом Держводгоспу № 138 від 21.09.2000 р. Дністровське басейнове водогосподарське об’єднання перейменоване в Дністровське басейнове управління водними ресурсами р. Дністра, Пруту та Сірету.

16 березня 2001 р. Наказом Державного комітету водного господарства № 55 в складі Дністровського басейнового управління водних ресурсів, в м. Новодністровськ, Чернівецької області, створено структурний підрозділ Новодністровське регіональне управління водних ресурсів та експлуатації Дністровських водосховищ.

 Зона діяльності

Dnistrovske

 

 Основні завдання

O– державне управління а галузі водного господарства, здійснення єдиної технічної політики у сфері використання, збереження та відтворення водних ресурсів, забезпечення потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах Дністровських водосховищ;

– забезпечення функціонування системи державного моніторингу вод відповідно до державної програми моніторингу затвердженої Держводгоспом;

– участь у розробці та реалізації державних, міждержавних, регіональних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

– забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інфраструктури які перебувають у державній власності і знаходяться на балансі РУВР;

– організація заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду за Дністровськими водосховищами;

– видача дозволів на проведення робіт на землях водного фонду Дністровських водосховищ;

11.jpg– надання пропозицій щодо  встановлення режимів роботи Дністровських водосховищ та контроль за їх дотриманням;

– аналіз та узагальнення інформації щодо якісного стану Дністровських водосховищ;

– в межах повноважень наданих Дністровсько-Прутським БУВР, здійснення міжнародного співробітництва з Республікою Молдови в галузі використання вод і охорони вод та відтворення водних ресурсів прикордонних вод;

– здійснення експлуатаційних заходів на гідротехнічних спорудах, призначених для захисту населених пунктів, земель від затоплення або підтоплення, руйнування берегів, забезпечення безаварійної роботи в зоні своєї діяльності;

– здійснення інспекторських повноважень по контролю за дотриманням режиму обмеженого господарювання в водоохоронній зоні Дністровських водосховищ.

Дністровська ГЕС – 1

Дністровська ГЕС – руслового типу. На ГЕС встановлено шість гідроагрегатів потужністю по 117 тис.кВт. Сумарна потужність станції – 702 тис.кВт.

Основні характеристики водосховища:

 • нормальний підпірний рівень -121,0 мБс;
 • форсований рівень – 125,0 мБс;
 • рівень мертвого об’єму – 102,5 мБс;
 • повний об’єм – 3,0 млрд.м3;
 • корисний об’єм – 2,0 млрд.м3;
 • площа дзеркала – 142 км2;
 • довжина – 194 км;
 • максимальна глибина – 54 м.

Буферне водосховище

Нижче по течії від основної ГЕС для вирівнювання її скидів споруджено греблю та створено буферне водосховище. Гребля має 12 водоскидних отворів, два з яких мають можливість плавного регулювання висоти і відповідно скидних витрат. Ліворуч від водоскидної греблі збудовано невелику ГЕС, на якій встановлено три агрегати потужністю по 15,5 тис.кВт.

Основні характеристики водосховища:

 • нормальний підпірний рівень – 72,0 мБс;
 • форсований рівень – 82,0 мБс;
 • рівень мертвого об’єму – 67,5 мБс;
 • довжина водосховища – 19,8 км.

Дністровська ГАЕС

Важливим гідроенергетичним об’єктом, що входить до складу гідровузла Дністровського водосховища, є Дністровська ГАЕС потужністю 2,268 млн. кВт. Вона розташована на правому березі Дністра, в 11 км нижче від ГЕС – 1. Основні функції Дністровської ГАЕС – регулювання частоти і графіка навантажень в енергосистемі, аварійний резерв.

Основні характеристики водосховища:

 • нормальний підпірний рівень -229,5 мБс;
 • рівень мертвого об’єму – 215,5 мБс;
 • повний об’єм – 38,8 млн.м3;
 • площа дзеркала – 2,54 км2;

 Новодністровське РУВР пропонує наступний спектр платних послуг:

 1. Обстеження господарських об’єктів та обладнання з наданням рекомендацій стосовно розроблених заходів, спрямованих на зменшення шкідливого впливу на водні ресурси та погодження лімітів на водокористування.
 2. Видача довідок і рекомендацій щодо водогосподарської обстановки на водних об’єктах та меліоративного стану зрошуваних і осушуваних земель з прилеглими територіями.
 3. Аналіз проектних матеріалів щодо визначення в натурі (на місцевості) меж земель водного фонду з підготовкою відповідних висновків та рекомендацій, ступеня впливу на водне середовище запроектованих споруд.
 4. Надання консультацій з питань підготовки матеріалів для отримання дозволів та їх погодження по Чернівецькій, Тернопільській, Вінницькій, Хмельницькій областям в зоні діяльності Дністровського водосховища:

–    на спецводокористування для підприємств, організацій та

населення;

 • на проведення робіт на землях водного фонду;
 • узгодження переліку параметрів складу стічних вод та періодичності здійснення їх аналітичного контролю;
 • визначення лімітів водокористування, організації та проведення заходів щодо раціонального використання водних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях.
 1. Лабораторне визначення якості поверхневих та стічних вод:
№ з/п Показники повного гідрохіманалізу Показники неповного гідрохіманалізу Показники скороченого гідрохіманалізу
1. РН РН РН
2. Загальна жорсткість Сухий залишок Сухий залишок
3. Фосфат-іони Нітрит-іони Завислі речовини
4. Розчинений кисень Нітрат-іони Кальцій
5. Іони амонію Хлорид-іони Магній
6. Нітрит-іони Фосфат-іони Жорсткість загал.
7. Нітрат-іони Іони-амонію Кольоровість
8. Марганець Прозорість Лужність
9. Хлорид-іони Запах Перманганат окис.
10. Сульфат-іони Лужність загал. Температура проби
11. Кальцій Залізо загал. Гідрокарбонат-іони
12. Магній Кремній
13. Сухий залишок Гідрокарбонат-іони
14. Завислі речовини БПК5
15. Прозорість Сульфат-іони
16. Запах Завислі речовини
17. Кольоровість Кисень розчинний
18. Лужність Кольоровість
19. Перманганат окис.
20. Залізо загальне
21. БПК5
22. ХСК
23. Температура проби
24. Кремній
25. Гідрокарбонат-іони
26. Іони – міді
27. Хром