Експлуатаційна дільниця Дністровських водосховищ

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ

ДНІСТРОВСЬКИХ ВОДОСХОВИЩ

60236,  Чернівецька область,   м. Новодністровськ

тел./факс: (241) 3-20-90, 3-20-96

e-mail: dnruvr1@gmail.com

 

 

 

Історія

Наказом Міністерства меліорації і водного господарства УРСТ за № 668 від 17.12.1980 р. «О создании управлений эксплуатации водохранилищ совместного пользования в системе Минводхоза УССР» було створене Управління експлуатації Дністровського комплексного гідровузла.

22.12.1988 р. Наказом Мінводгоспу № 164 Управління експлуатації Дністровського комплексного гідровузла було перейменовано в Дністровське басейнове водогосподарське об’єднання.

Наказом Держводгоспу № 138 від 21.09.2000 р. Дністровське басейнове водогосподарське об’єднання перейменоване в Дністровське басейнове управління водними ресурсами р. Дністра, Пруту та Сірету.

16 березня 2001 р. Наказом Державного комітету водного господарства № 55 в складі Дністровського басейнового управління водних ресурсів, в м. Новодністровськ, Чернівецької області, створено структурний підрозділ Новодністровське регіональне управління водних ресурсів та експлуатації Дністровських водосховищ.

7 вересня 2018 р Наказом ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ №676 реорганізовано Новодністровське регіональне управління водних ресурсів та експлуатації Дністровських водосховищ шляхом приєднання до БУВР Пруту та Сірету,  створено структурний підрозділ Експлуатаційна дільниця Дністровських водосховищ.

 

 Зона діяльності

Dnistrovske

 

 Основні завдання

O– державне управління а галузі водного господарства, здійснення єдиної технічної політики у сфері використання, збереження та відтворення водних ресурсів, забезпечення потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах Дністровських водосховищ;

– забезпечення функціонування системи державного моніторингу вод відповідно до державної програми моніторингу затвердженої Держводагентством;

– участь у розробці та реалізації державних, міждержавних, регіональних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

– забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інфраструктури які перебувають у державній власності;

– організація заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду за Дністровськими водосховищами;

– видача дозволів на проведення робіт на землях водного фонду Дністровських водосховищ;

11.jpg– надання пропозицій щодо  встановлення режимів роботи Дністровських водосховищ та контроль за їх дотриманням;

– аналіз та узагальнення інформації щодо якісного стану Дністровських водосховищ;

– в межах повноважень наданих Басейновим управлінням водних ресурсів річок Прут та Сірет, здійснення міжнародного співробітництва з Республікою Молдови в галузі використання вод і охорони вод та відтворення водних ресурсів прикордонних вод;

– здійснення експлуатаційних заходів на гідротехнічних спорудах, призначених для захисту населених пунктів, земель від затоплення або підтоплення, руйнування берегів, забезпечення безаварійної роботи в зоні своєї діяльності;

– здійснення інспекторських повноважень по контролю за дотриманням режиму обмеженого господарювання в водоохоронній зоні Дністровських водосховищ.

Дністровська ГЕС – 1

Дністровська ГЕС – руслового типу. На ГЕС встановлено шість гідроагрегатів потужністю по 117 тис.кВт. Сумарна потужність станції – 702 тис.кВт.

Основні характеристики водосховища:

 • нормальний підпірний рівень -121,0 мБс;
 • форсований рівень – 125,0 мБс;
 • рівень мертвого об’єму – 102,5 мБс;
 • повний об’єм – 3,0 млрд.м3;
 • корисний об’єм – 2,0 млрд.м3;
 • площа дзеркала – 142 км2;
 • довжина – 194 км;
 • максимальна глибина – 54 м.

Буферне водосховище

Нижче по течії від основної ГЕС для вирівнювання її скидів споруджено греблю та створено буферне водосховище. Гребля має 12 водоскидних отворів, два з яких мають можливість плавного регулювання висоти і відповідно скидних витрат. Ліворуч від водоскидної греблі збудовано невелику ГЕС, на якій встановлено три агрегати потужністю по 15,5 тис.кВт.

Основні характеристики водосховища:

 • нормальний підпірний рівень – 72,0 мБс;
 • форсований рівень – 82,0 мБс;
 • рівень мертвого об’єму – 67,5 мБс;
 • довжина водосховища – 19,8 км.

Дністровська ГАЕС

Важливим гідроенергетичним об’єктом, що входить до складу гідровузла Дністровського водосховища, є Дністровська ГАЕС потужністю 2,268 млн. кВт. Вона розташована на правому березі Дністра, в 11 км нижче від ГЕС – 1. Основні функції Дністровської ГАЕС – регулювання частоти і графіка навантажень в енергосистемі, аварійний резерв.

Основні характеристики водосховища:

 • нормальний підпірний рівень -229,5 мБс;
 • рівень мертвого об’єму – 215,5 мБс;
 • повний об’єм – 38,8 млн.м3;
 • площа дзеркала – 2,54 км2;

 Експлуатаційна дільниця пропонує наступний спектр платних послуг:

 1. Обстеження господарських об’єктів та обладнання з наданням рекомендацій стосовно розроблених заходів, спрямованих на зменшення шкідливого впливу на водні ресурси та погодження лімітів на водокористування.
 2. Видача довідок і рекомендацій щодо водогосподарської обстановки на водних об’єктах та меліоративного стану зрошуваних і осушуваних земель з прилеглими територіями.
 3. Аналіз проектних матеріалів щодо визначення в натурі (на місцевості) меж земель водного фонду з підготовкою відповідних висновків та рекомендацій, ступеня впливу на водне середовище запроектованих споруд.
 4. Надання консультацій з питань підготовки матеріалів для отримання дозволів та їх погодження по Чернівецькій, Тернопільській, Вінницькій, Хмельницькій областям в зоні діяльності Дністровського водосховища:

–    на спецводокористування для підприємств, організацій та

населення;

 • на проведення робіт на землях водного фонду;
 • узгодження переліку параметрів складу стічних вод та періодичності здійснення їх аналітичного контролю;
 • визначення лімітів водокористування, організації та проведення заходів щодо раціонального використання водних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях.
 1. Лабораторне визначення якості поверхневих та стічних вод:
№ з/п Показники повного гідрохіманалізу Показники неповного гідрохіманалізу Показники скороченого гідрохіманалізу
1. РН РН РН
2. Загальна жорсткість Сухий залишок Сухий залишок
3. Фосфат-іони Нітрит-іони Завислі речовини
4. Розчинений кисень Нітрат-іони Кальцій
5. Іони амонію Хлорид-іони Магній
6. Нітрит-іони Фосфат-іони Жорсткість загал.
7. Нітрат-іони Іони-амонію Кольоровість
8. Марганець Прозорість Лужність
9. Хлорид-іони Запах Перманганат окис.
10. Сульфат-іони Лужність загал. Температура проби
11. Кальцій Залізо загал. Гідрокарбонат-іони
12. Магній Кремній
13. Сухий залишок Гідрокарбонат-іони
14. Завислі речовини БПК5
15. Прозорість Сульфат-іони
16. Запах Завислі речовини
17. Кольоровість Кисень розчинний
18. Лужність Кольоровість
19. Перманганат окис.
20. Залізо загальне
21. БПК5
22. ХСК
23. Температура проби
24. Кремній
25. Гідрокарбонат-іони
26. Іони – міді
27. Хром