Моніторинг поверхневих вод

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод», наказу Державного агентства водних ресурсів України від 11.06.2019 № 336 « Про затвердження Програм моніторингу вод » 4 грудня 2019 року спеціалістами лабораторії моніторингу вод та ґрунтів БУВР Пруту та Сірету відібрано проби в пунктах спостереження, відбір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення та масивів поверхневих вод на транскордонних ділянках, визначених відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Румунії про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах (Галац, 30.09.1997) та щорічної Програми спільного відбору проб води:

р. Сірет, с. Черепківці, кордон з Румунією

р. Сірет, м.Сторожинець, питний водозабір,

р. Прут, с. Тарасівці, кордон з Румунією

р. Прут, с.Костичани, кордон з Румунією та Республікою Молдова

р. Дністер, м.Хотин, водозабір

Відповідно до Переліку, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06.02.2017 № 45 з врахуванням вимог нормативних документів (ДСТУ ISO 6468-2002, ДСТУ ISO 10301:2004, ДСТУ ISO 5667-1:2009,ДСТУ ISO 5667-2:2009,ДСТУ ISO 5667-6:2009) проби води 05.12.2019р. передані в лабораторію моніторингу вод та ґрунтів Дністровського БУВР для визначення вмісту пріоритетних забруднюючих речовин (пестицидів, поліароматичних вуглеводнів та летких органічних сполук) на газовому хроматографі-мас-спектрометрі Shimadzu GCMS-TQ 8040NX EI. Всі результати вимірювань оприлюднюються в програмній системі «Моніторингу та екологічна оцінка водних ресурсів України» на сайті Держводагентства України.