Здійснення контролю за якісним станом води в річках Чернівецької області в місцях проведення руслорегулюючих робіт

 Басейнова лабораторія моніторингу вод та ґрунтів БУВР Пруту та Сірету, щомісячно здійснює відбір проб води, з метою контролю впливу  руслорегулюючих робіт на якість води в річках Чернівецької області.  За результатами лабораторних  досліджень, перевищень по гідрохімічних показниках не виявлено.