Форма 2-ТП, Порядок ведення державного обліку водокористування, Перелік документів

При здачі звіту 2-ТП (водгосп) водокористувачам необхідно представити наступні копії документів :

  1. Попередній звіт по формі 2-ТП (водгосп) за 2019 рік;
  2. Журнал первинного обліку води;
  3. Підприємства,які мають самостійний скид у водойми, повинні надати затверджені ГДК скинутих стічних вод з фактичними концентраціями стічних вод, середньорічні аналізи, порівняно з встановленими та затвердженими ГДК, протоколи лабораторного дослідження якості вод за звітний період;
  4. Підприємства,що передають стічні води іншим підприємствам, повинні надати журнали обліку якості переданих стічних вод та фактичними концентраціями;
  5. Підприємства,які мають самостійний забір води, повинні надати перелік підприємств та водокористувачів,яким передається вода з погодженими ними фактичним водоспоживанням;
  6. Підприємства,які мають самостійний забір води чи самостійний скид у водойми, повинні представити дозвіл на спец- водокористування;
  7. Довідку ЄДРПОУ;
  8. Довідку платника податків;
  9. Електронний ключ.

Для отримання консультацій і роз’яснень щодо заповнення звіту звертатись до відділу ведення водного кадастру та моніторингу вод за адресою:  м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194-Б (колишня вул. Червоноармійська), кабінет № 23 або за телефоном 53-92-00, т. моб.: 066-77-07-767