Екологічний конгрес “Живи Земле”

16 листопада 2018 року начальник відділу використання водних ресурсів та моніторингу вод БУВР Пруту та Сірету – Геніч Мальвіна Мар’янівна взяла участь в роботі журі на обласному учнівському екологічному конгресі “Живи, Земле”, який проводився Чернівецьким обласним центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Метою заходу є активізація екологічного руху на Буковині, вивчення стану навколишнього природного середовища і пошук шляхів його поліпшення, а також привернення уваги місцевої влади, державних та громадських організацій до локальних екологічних проблем.
Учасниками Конгресу стали учні закладів загальної середньої освіти, члени шкільних лісництв, гуртків юних екологів, юних друзів природи та інших учнівських об’єднань закладів позашкільної освіти районних відділів освіти Буковини та об’єднаних територіальних громад, які займаються питаннями вивчення стану навколишнього природного середовища та пошуками шляхів його поліпшення.
Згідно програми та положення Конгресу, робота проводилась в наступних номінаціях: «Загальні екологічні проблеми», «Охорона рослинного світу», «Охорона тваринного світу», «Природоохоронні території».