Чи замислювалися ви про важливість ВОДИ для планети?

Невипадково щорічно 22 березня світова спільнота відзначає Всесвітній день води, щоб нагадати всім жителям планети про значення і важливість води, привернути увагу до проблем якості питної води, необхідності охорони водних ресурсів та їх раціонального використання.

Вода – це найважливіший природний ресурс, без якої неможливий розвиток живої природи. Це незамінне джерело у життєвих процесах організму людей, тварин та рослин, є найпростішим хімічним компонентом живої матерії, яка об’єднує усі організми, що населяють нашу планету. На Землі водою покрито 70,9 % поверхні. Вода здійснює у природі постійний кругообіг, випаровуючись з поверхні й повертаючись на неї у вигляді атмосферних опадів, відіграє значну роль для сільського господарства й промисловості.

На планеті панувала б справжня ідилія, якби вода завжди була чистою. Для людей є дуже цінною прісна вода, однак її занадто мало. Нестача води може стати однією з найгостріших проблем людства в найближчі десятиліття. Джерелами водопостачання є поверхневі, в першу чергу, річкові та  підземні води. Підземні води, як більш захищені від антропогенного забруднення, є надійними джерелами водопостачання, а річкові води потребують належного очищення.

З метою постійного контролю за якісним станом вод річок Буковини працівниками Басейнової лабораторії вод та ґрунтів БУВР Пруту та Сірету проводиться діагностичний моніторинг масивів поверхневих вод у суббасейнах річок Прут та Сірет і в басейні р. Дністер, яка належить до важливих водних артерій України і головною водною артерією для Республіки Молдова.

Тож  давайте разом формувати свідоме екологічне мислення задля збереження чистої води для нас, наших дітей та майбутніх поколінь. Хай наші ріки будуть чистими і прозорими!