Загальні відомості та посилання

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

ukraine_640 (1)

 

Контактна адреса для інформаційних запитів: 

58013 м. Чернівці, вулиця Героїв Майдану, 194-Б

тел./факс: (03722) 7-46-42

e-mail: dpbuvr@dpbuvr.gov.ua

Законодавство про доступ до публічної інформації

Форма та порядок подання запиту

Про роботу з інформаційними запитами