До відома водокористувачів

Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 р. № 78 (зареєстрований в Мін’юсті України 03.04.2015р. за № 382/26827) затверджено «Порядок ведення державного обліку водокористування» та форму звітності № 2 ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води».

Водночас наказом Держстату від 23.03.2015 р. (зареєстрований Мін’юстом України  03.04.2015 р. за № 375/26820) визнано таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету статистики України від 30 вересня 1997 року № 230 «Про затвердження форми державної статистичної звітності № 2-тп (водгосп)».

Зазначені накази набули чинності 30 квітня 2015 року.

Таким чином, відбулися зміни у частині звітного періоду та термінів здачі звітності, а також розширення критеріїв для визначення водокористувачів, які підпадають під категорію звітуючих.

Звітним періодом є календарний рік.  Звіт про використання води за формою  2-ТП (водгосп) подається до Дністровсько-Прутського БУВР не пізніше до 01 лютого наступного за звітним року за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194-Б (колишня вул. Червоноармійська).

 

 Форму звітності та порядок ведення державного обліку водокористування можна переглянути тут.

 

При здачі звіту 2-ТП (водгосп) водокористувачам необхідно представити наступні копії документів :

  1. Попередній звіт по формі 2-ТП (водгосп) за 2014 рік
  2. Журнал первинного обліку води (ПОД-11 або ПОД-12)
  3. Підприємства,які мають самостійний скид у водойми, повинні надати затверджені ГДС скинутих стічних вод (ПОД-13) з фактичними концентраціями стічних вод, середньорічні аналізи, порівняно з встановленими та затвердженими ГДС, протоколи лабораторного дослідження якості вод за звітний період.
  4. Підприємства,що передають стічні води іншим підприємствам, повинні надати журнали обліку якості переданих стічних вод (ПОД-13) та фактичними концентраціями.
  5. Підприємства,які мають самостійний забір води, повинні надати перелік підприємств та водокористувачів,яким передається вода з погодженими ними фактичним водоспоживанням.
  6. Підприємства,які мають самостійний забір води чи самостійний скид у водойми, повинні представити дозвіл на спец- водокористування.
  7. Довідку ЄДРПОУ
  8. Довідку платника податків

Для отримання консультацій і роз’яснень щодо заповнення звіту звертатись до відділу водних об’єктів за адресою:  м. Чернівці, вул. Героїв Майдану,194-Б (колишня вул. Червоноармійська), кабінет № 23 або за телефоном (0372) 4-73-98, т. моб.: 066-77-07-767