Перелік платних послуг

 1349881056_cnap

Перелік платних послуг, які можуть надаватися Дністровсько-Прутським басейновим управлінням водних ресурсів

 1. Обстеження господарських об’єктів та обладнання з наданням рекомендацій стосовно розроблення заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу вод.
 2. Відбір проб ґрунтів, мулу і донних відкладень, поверхневих, підземних, зворотних і стічних вод, вимірювання показників їх якості, визначення властивостей ґрунтів та сировини природного походження (пісок, глина, щебінь та гравій), що використовується для виготовлення будівельних матеріалів і керамічних виробів, вмісту в них радіонуклідів і солей важких металів:
 • визначення фізико-хімічних властивостей ґрунтів;
 • аналіз якості води на важкі метали;
 • гідрохімічний аналіз ставів;
 • гідрохімічний аналіз стічних вод;
 • гідрохімічний аналіз стічних вод на наявність нафтопродуктів.
 1. Технічне обслуговування, догляд і експлуатація внутрішньогосподарської меліоративної мережі, споруд, насосних станцій, систем дренажу, водойм.
 2. Інженерні, гідрогеологічні, еколого-геологічні вишукування, проведення проектних та топографо-геодезичних робіт, складання проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію зрошувальних і осушувальних систем, водойм, протиерозійних  споруд,  проведення ремонтних, протиповеневих, культуртехнічних, планувальних робіт.
 3. Буріння свердловин, тампонажна та санітарна обробка свердловин, вапнування і гіпсування ґрунтів, будівництво ставків та водойм, гідротехнічних і протиповеневих споруд, проведення днопоглиблювальних та піскоструминних робіт.
 4. Послуги з виконання функцій служби замовника та генерального підрядника у сфері будівництва водогосподарських та інших об’єктів відповідно до законодавства.
 5. Послуги, пов’язані з виконанням земляних робіт.
 6. Послуги, пов’язані з виконанням проектних, ремонтно-будівельних, протифільтраційних робіт, робіт з ізоляції сталевих трубопроводів, прокладення, ремонту і обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж, систем електро- та теплопостачання.
 7. Послуги, пов’язані з виконанням робіт із землеустрою та оцінки земель водного фонду.