Порядок проведення прийому громадян

 

 

 

Додаток №  1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Дністровсько – Прутського БУВР

 _116  від  02.12.2016р.

 

 

ПОРЯДОК

проведення особистого прийому громадян

у Дністровсько – Прутському БУВР

 

 1. Цей Порядок визначає основі вимоги до організації та проведення прийому громадян у Дністровсько – Прутському басейновому управлінні водних ресурсів (далі БУВР).
 2. Особистий прийом громадянин начальником управління, заступниками начальника, проводиться в їх робочих кабінетах в установлені графіком дні.
 3. Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян начальником управління , заступниками начальника управління розміщується на веб – сайті Дністровсько – Прутському БУВР , а також у його приміщенні в доступному для вільного огляду місці.
 4. Попередній запис громадян на особистий прийом до керівника управління проводиться відповідальною за діловодство особою.

У разі відсутності начальника БУВР чи його заступників, особистий прийом громадян проводять посадові особи, на яких покладено виконання їх обов’язків.

 1. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом зазначається прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання чи місце роботи громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб він звертався і яке було прийняте рішення, визначається посадова особа , структурний підрозділ, до компетенції яких належить вирішення питання, вивчаються документи,  інші матеріали, що подаються громадянами для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень).
 2. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося в управлінні, проводиться в разі, коли питання, порушене в першому обґрунтованому зверненні, не було вирішено по суті.

У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.

 1. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається .

 1. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано вкласти його у формі письмової заяви.

Подана громадянином на особистому прийомі заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

 1. Звернення громадян на особистому прийому реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.
 2. Виконавець розгляду письмового звернення, поданого на особистому прийомі, згідно з резолюцією керівництва управління інформує особу, відповідальну за діловодство про результати розгляду для відповідного запису у журналі обліку особистого прийому громадян.
 3. Відповідальна за діловодство здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян та щоквартально, до 5 числа місяця, інформує відділ роботи із зверненнями громадян обласної державної адміністрації.