Основні завдання

БУВР 1+2 веб

Основними завданнями Дністровсько-Прутського БУВР є:

3694_472950579394158_1410462151_n1. Державне управління в галузі водного господарства, здійснення єдиної технічної політики у сфері використання, збереження та відтворення водних ресурсів, забезпечення потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах в басейнах річок Дністер, Прут та Сірет;

2. Координація і методичне керівництво діяльністю водогосподарських організацій і установ, розташованих у басейнах річок Дністер, Прут та Сірет, з питань управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів;

3. Забезпечення функціонування системи державного моніторингу вод в басейнах річок Дністер, Прут та Сірет та виконання державної програми моніторингу в межах Чернівецької області;

4. Організація виконання довгострокових державних і комплексних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану меліорованих угідь, першочергового забезпечення сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, централізованим водопостачанням, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь в межах Чернівецької області;

5. Забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної 57918_470420702980479_1378551418_nінфраструктури, які перебувають у державній власності і знаходяться на балансі Дністровсько-Прутського БУВР та здійснення природоохоронних заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод в межах сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист цих територій в межах Чернівецької області;

6. Видача дозволів на проведення робіт на землях водного фонду в межах Чернівецької області та координація дій з цих питань в басейнах річок Дністер, Прут та Сірет.

7. Погодження дозволів на спеціальне водокористування в межах Чернівецької області та узагальнення даних щодо виданих дозволів (по водним об’єктам, які знаходяться в басейнах річок Дністер, Прут та Сірет);

8. Здійснення контролю за достовірністю звітних даних щодо використання вод та дотримання вимог водоохоронного законодавства водокористувачами;

9. Надання пропозицій щодо встановлення режимів роботи Дністровських водосховищ, інших водойм та водогосподарських систем басейнів річок Дністер, Прут та Сірет та контроль за їх дотриманням;

60628_472950966060786_1163153520_n10. Аналіз та узагальнення інформації щодо якісного стану водних об’єктів за басейновим принципом;

11. Погодження договорів оренди водних об’єктів, у частині видачі технічних умов на користування водними об’єктами на умовах оренди та затвердження правил експлуатації цих об’єктів в межах Чернівецької області;

12. В межах повноважень, наданих Держводагентством України, здійснення міжнародного співробітництва з сусідніми країнами у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів прикордонних вод;

13. Здійснення експлуатаційних заходів на гідротехнічних спорудах, призначених для захисту населених пунктів і земель від затоплення або підтоплення, руйнування берегів, забезпечення безперебійної роботи дренажів та каналів в зоні своєї діяльності;

14. Здійснення інших функцій, необхідних для вирішення питань у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів у басейнах річок Дністер, Прут і Сірет.