Міжнародна діяльність

Презентація ДПУВР 2014 переглянута2Одне з головних завдань Дністровсько-Прутського басейнового управління водних ресурсів є виконання міжурядових Угод з Республікою Молдова та Румунією з питань водного господарства на прикордонних водах річок Дністер, Прут та Сірет.  Міждержавні Угоди прийняті з метою проведення спільної оцінки стану водних об’єктів, здійснення заходів по покращенню якісного стану вод, забезпечення раціонального водовикористання, своєчасного інформування під час проходження високих вод та впровадження інтегрованої моделі управління водними ресурсами за басейновим принципом.

Для практичного виконання даних Угод призначені Уповноважені Урядів та їх заступники, які координують діяльність спільних робочих Груп.

Міжнародне співробітництво з Румунією та Республікою Молдова на прикордонних водах проводиться відповідно до затверджених Уповноваженими сторін Регламентів співробітництва та щорічних Робочих програм.

 Співпраця з Румунією

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

30 вересня 1997 р. в м. Галац (Румунія) між Урядом України та Урядом Румунії підписана Угода про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах.

З метою реалізації даної Угоди діють наступні українсько-румунські Регламенти співробітництва:

 • Регламент оцінки якості прикордонних вод.

Відповідно до вимог Регламенту на прикордонних водах проводяться спільні систематичні спостереження за якісним станом  річок Прут і Сірет, оцінка якості прикордонних вод та тенденція до її зміни.

 • Регламент про заходи, що вживаються при небезпечних і надзвичайних забрудненнях прикордонних річок, яких неможливо уникнути.

Даний Регламент визначає дії Сторін у випадку виникнення надзвичайного забруднення, яке може мати транскордонний вплив, інформацію та заходи з попередження і усунення надзвичайного забруднення.

 • Регламент співробітництва по захисту від паводків на водотоках та внутрішніх водах.

Відповідно до вимог даного Регламенту постійно проводиться  спільний огляд протиповеневих робіт в прикордонних зонах на території обох країн та обмін інформацією під час проходження паводків та інше.

 • Регламент обміну метеорологічними та гідрологічними даними між Україною та Румунією.

Документ передбачає обмін метеорологічними та гідрологічними даними і проведення спільних вимірів витрат води з метою порівняння методологій Сторін.

Звіт за 2014 рік

Презентація ДПУВР Київ 2013111На протязі звітного періоду в рамках робочої Групи по проблемах гідрографічних басейнів річок Прут і Сірет  та їх приток виконані наступні заходи:

– Щомісячний відбір проб води на прикордонних ділянках річок Прут та Сірет згідно спільно прийнятої Сторонами Програми відбору проб. Всього за 2014 рік було відібрано 24 проби, виконано 840 вимірювань.

– Визначення показників якості водних ресурсів на базі лабораторій Сучава, Ботошани і Чернівці використовуючи власні сучасні методи аналізу. Відмічено, що на протязі 2013 – 2014 років на річках Прут та Сірет не були зареєстровані випадки надзвичайних забруднень з транскордонним впливом. Сторони узгодили проект Програми по відбору проб води на прикордонних ділянках на 2015 рік.

– Проведення спільних вимірів витрат води з обладнанням кожної зі Сторін для порівняння.

– Проведення спільного огляду стану протипаводкових робіт в прикордонній зоні на річках Прут та Сірет на території обох країн.

100005655_21222– Аналіз проведення руслорегулюючих робіт в прикордонній зоні на річках Прут і Сірет та погодження місць їх проведення на наступний рік.

– Участь у робочих зустрічах партнерів по проекту «Попередження і захист від паводків у верхній частині басейнів річок Сірет та Прут шляхом впровадження сучасної системи моніторингу з автоматичними станціями – EAST AVERT».

Заплановані завдання, які були передбачені в рамках робочої Групи в 2014 році, виконані в повному обсязі. Всього в рамках робочої Групи по проблемах річок Прут і Сірет та їх приток проведено три зустрічі, а саме:

 • 17 – 19 червня 2014 рік, м. Чернівці;
 • 8 грудня 2014 рік, м. Сучава (Румунія);
 • 9 – 11 грудня 2014 рік, м. Чернівці.

Також слід відмітити про участь Дністровсько-Прутського БУВР в інших заходах міжнародного співробітництва, а саме:

– Семінари у рамках проекту «Стале інтегроване управління міжнародними річковими коридорами країн  Південно-Східної Європи SEE RІVЕR» організовані Національною Адміністрацією “Води Румунії”  (м. Чернівці та м. Кишинів).

– Міжнародна конференція «Європа-ММБО 2014» з питань впровадження положень Водної Рамкової Директиви ЄС (м. Бухарест).

 033

Співпраця з Республікою Молдова

 23 листопада 1994 року в м. Кишиневі (Республіка Молдова) між Урядами України та Республіки Молдова підписана Угода про спільне використання та охорону прикордонних вод.

Для реалізації даної Угоди прийняті наступні Регламенти українсько-молдовського співробітництва, а саме:

 • Регламент по захисту від повеней на прикордонних водотоках та внутрішніх водах.

Документ визначає заходи, які проводяться при небезпечних гідрометеорологічних явищах та аваріях на гідротехнічних спорудах, порядок передачі інформації під час проходження паводків.

 • Регламент по водно-екологічному моніторингу і контролю якості вод.

Метою Регламенту є проведення спостережень за якісним станом та визначення основних критеріїв оцінки якості прикордонних вод в басейнах річок Дністер та Прут.

 • Регламент про заходи, що приймаються, при небезпечних та надзвичайних забрудненнях прикордонних річок яких неможливо уникнути.

1977211_1406221872983575_4471860643323412954_n-1Регламент передбачає критерії, що вказують на початок небезпеки та дії у випадку надзвичайного забруднення, періодичність повідомлень пов’язаних з попередженням та ліквідацією наслідків надзвичайних забруднень.

 • Регламент по управлінню спільним сайтом річки Дністер.

           Метою Регламенту є визначення основних принципів та процедури системного оновлення сайту басейну Дністра як інструмент обміну інформацією.

За період співпраці створено п’ять українсько-молдовських робочих груп, які працюють за наступними напрямками:

 • управління водними ресурсами річки Дністер;
 • водно-екологічний моніторинг і якість вод;
 • управління водними ресурсами річки Дунай та Придунайських озер;
 • збереження біорізноманіття;
 • санітарно-епідеміологічний моніторинг.

 Звіт за 2014 рік

         На протязі 2014 року в рамках українсько-молдовського співробітництва проведені наступні заходи:

– Щоквартальний спільний з представниками Республіки Молдова відбір проб води на річках Дністер та Прут відповідно до погоджених з прикордонною службою Графіку. Всього за 2014 рік було відібрано 8 проб, виконано 144 вимірювань. Аналіз якісного стану вод показав, що суттєвого погіршення якості води на протязі останніх років не спостерігалося.

– Постійне інформування про значні підйоми рівнів води, гідрометеорологічну ситуацію, зміну режиму роботи Дністровського гідровузла, проведення репродукційного попуску з Дністровського водосховища.

 

Міжнародні проекти

 На протязі 2014 року спеціалісти Дністровсько-Прутського БУВР продовжували брати участь у  реалізації наступних проектів.

IMG_1527

 • Проект «Зміна клімату та безпека в басейні річки Дністер» в рамках міжнародної ініціативи «Навколишнє середовище та безпека». Проектом передбачено встановлення автоматичних станцій моніторингу стоку, які стануть складовою АІВС «Прикарпаття», моделювання і картографування зон можливого затоплення, зон ризику та розрахунок довгострокового прогнозу водогосподарського балансу басейну Дністра.

DSCF6735rs_0 (1)

 • Проект «Захист довкілля міжнародних річкових басейнів» реалізується консорціумом очолюваним Hulla & Нuman Dynamics. Метою проекту є покращення якості води у транскордонних річкових басейнах розширеного Чорноморського регіону і Білорусі, розробка програм моніторингу відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви Євросоюзу.

10346182_1613505615527883_5617408226299905927_n

 • Проект «Підвищення безпеки життєдіяльності населення в долині річки Прут на прикордонній території з Румунією та Республікою Молдова» в рамках Спільної Операційної Програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013». Метою проекту є захист населення та територій шляхом підвищення системи протипаводкового захисту на прикордонній території річки Прут. Основними завданнями є проведення протипаводкових робіт та підвищення ефективності системи оповіщення населення. Проектом передбачено створення центрів інформації в 11 населених пунктах Новоселицького району Чернівецької області та 7 – на території Республіки Молдова, проведення капітального ремонту берегоукріплення лівого берега р. Прут в с. Тарасівці Новоселицького району Чернівецької області та встановлення трьох простих гідропостів на річках в пунктах Магала, Новоселиця та Мамалига для вимірювання рівнів води.

10176005_1406221876316908_1534697851789432166_n

 • Проект «Попередження і захист від паводків у верхній частині басейнів річок Сірет та Прут шляхом впровадження сучасної системи моніторингу з автоматичними станціями – EAST AVERT» у рамках Спільної Операційної Програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013». Метою є впровадження сучасної системи моніторингу за допомогою автоматичних станцій. Передбачено будівництво 24 автоматичних станцій на річках Чернівецької та Івано-Франківської областей, створення двох диспетчерських центрів, встановлення зон можливого затоплення, створення атласів карт ризиків і небезпек.

 

 • Спеціалістами управління підготовлені пропозиції до спільного з румунською Стороною міжнародного проекту «Модернізація інфраструктури захисту від повеней і аварійних забруднень на річках Сірет та Прут у транскордонній зоні з Румунією та Україною» у рамках Спільної Операційної Програми «Україна-Румунія» 2014-2020. Проектом передбачається будівництво та відновлення берегозахисних споруд, регулювання русел річок для захисту території від підтоплень, створення належних умов для проведення спільних вимірів витрат води та відбору проб води, інформування населення в зонах можливого підтоплення в прикордонній зоні річок Прут та Сірет.