Екологічний моніторинг

222В складі управління функціонують дві гідрохімічні лабораторії та гідрогеолого-меліоративна партія які відповідно до своїх повноважень здійснюють дослідження:

  • поверхневих вод; підземних вод; ґрунтових вод; стічних (зворотних) вод; ґрунтів.

Хімічний аналіз проводиться по наступним показникам:

  • вода: температура, рН, запах, прозорість, кольоровість, завислі речовини, мінералізація, амоній, нітрати, нітрити, азот загальний, розчинений кисень, БСК5, БСКп, перманганатна окислюваність, ХСК, фосфати, сульфати, хлориди, лужність, гідрокарбонати, жорсткість, кальцій, магній, калій, натрій, алюміній, кадмій, кобальт, хром, мідь, залізо, марганець, нікель, свинець, цинк, нафтопродукти.
  • ґрунти: сума ввібраних основ, гранулометричний склад, гідролітична кислотність, рН, рухомий фосфор, калій, гумус, карбонати, гідрокарбонати, сульфати, хлориди, сольова витяжка, Ен, питома вага, кальцій, магній, азот нітратний і амонійний, залізо, вологі зони аерації.

Без имени-12222Басейнова лабораторія забезпечена сучасними вимірювальними приладами, в тому числі автоматичним аналізатором вмісту нафтопродуктів у воді «Мікран» та атомно-абсорбційним спектрофотометром «SOLАAR-S4» для визначення вмісту важких і токсичних металів, в тому числі особливо небезпечних – кобальту та нікелю, і виключно шкідливих – свинцю та хрому.